זיהוי קנאביס ולבונה על מזבחות הקטורת מהמקדש בערד מן המאה ה-8 לפני הספירה

בחפירותיו של פרופ’ יוחנן אהרוני שנערכו בין השנים 1967-1962 בתל ערד מטעם המכון לארכיאולוגיה באוניברסיטה …