אפרת אשרף

סמנכ"ל כספים

בועז גרוס

סמנכ"ל תפעול

לימור טורבתי

ארכיאולוגית ומנהלת פרויקטים

יעקב קונדו

מנהלן חפירות ארכיאולוגיות

בובה

הכלבה הארכיאולוגית