שחר גופר

מנהל תגליות

לימור טורבתי

ארכיאולוגית ומנהלת פרויקטים

יעקב קונדו

מנהלן חפירות ארכיאולוגיות

בובה

הכלבה הארכיאולוגית