תרומה עבור תושבי שדרות

Category:

Description

התרומות במלואן יועברו לתושבי שדרות על פי תיאום עיריית שדרות וצרכיה.

עד כה תרמנו 140 טאבלטים (בשיתוף עם חברת איסטרוניקס) עבור ילדי החינוך המיוחד של שדרות, הפזורים ברחבי הארץ.

לעמותה אישור לפי סעיף 46 כגוף מוכר לתרומות בארץ, כמו כן לעמותה אישור כגוף מוכר לקבלת תרומות בארה”ב