חדשות מסוסיתא – 2020

מאת: מיכאל איזנברג וארלטה קובלבסקה
המכון לארכיאולוגיה, אוניברסיטת חיפה
הצילומים באדיבות משלחת החפירות בסוסיתא ©