תגליות חדשות ומפתיעות מתחת לחולות ומתחת למים באשדוד ים - פרופ' אלכסנדר פאנטלקין

הרצאתו של פרופ’ אלכסנדר פאנטלקין, מרצה בכיר בחוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום באוניברסיטת תל אביב, …