330 – 636 לספירה
1517 – 1918 לספירה

התקופה המוסלמית הקדומה

636 – 1099 לספירה
מפעל השמנים

בקרוב