המונומנטים החשובים בהרודיון לאור החפירות החדשות במדרונות ההר ובראשו

בהמשך לסקירה קודמת שפרסמנו על תולדות אתר הרודיון, מוגשת בזאת סקירה המתמקדת במונומנטים החשובים שנחשפו …