הקמת מתחם הר הבית על ידי הורדוס

אברהם ורשבסקי ואברהם פרץ

35.00 

במלאי

תיאור

המתחם אשר כלל את בית המקדש ומבנים ומתקנים שונים בסביבתו, היה מרשים ביותר, אנשים בני זמנו התפעלו מיופיו וממידותיו, ונתנו לכך ביטוי בכתביהם. אף שהמפעל הוקם ונהרס לפני יותר מ־2000 שנה, המידע עליו רב יחסית. הוא תואר עלי ידי בני תקופתו, נותרו ממנו ממצאים ארכיאולוגים רבים ונכתבו עליו אגדות וסיפורים למכביר.
אחד הדברים הבולטים בתיאורים אלו הוא ההישג ההנדסי המרשים, הכרוך בביצוע המפעל. עניין זה מעורר שלוש שאלות יסודיות:
1. מה היה האופי וההיקף של העבודות במתחם הר הבית?
2. מה היו השיטות וההיערכות הארגונית לביצוע עבודות אלה?
3. מה היו המשאבים העיקריים שנדרשו לשם כך?

מטרת חיבור זה היא לענות על השאלות האלה, תוך הסתמכות על מידע שנשאב מארבעה סוגי מקורות:

א. חיבורי ההיסטוריונים מתקופתו של המפעל ומתקופות סמוכות לו.
ב. ממצאים ארכיאולוגים המתייחסים למפעל ולמבנים דומי בני זמנו.
ג. ידע הנדסי כללי בתחום מדעי הבנייה.
ד. ניסויים שנערכו במסגרת מחקר זה, כדי לספק תשובות למספר שאלות מפתח.