שחר גופר

מנהל תגליות

שחר גופר

מנהל תגליות

שחר גופר הוא ארכיאולוג המתמחה בתרבות מצרים העתיקה. לומד תואר שני בחוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום באוניברסיטת תל-אביב. חבר משלחת תל מגידו ובמסגרת מחקרו האקדמי הוא חוקר חפצים מצריים שהתגלו במגידו מתקופת הברונזה המאוחרת והברזל א’. שחר מגיע מרקע רב של הדרכה וארגון טיולים בארץ, במצרים ובארצות הקווקז. בנוסף לכך, שחר מרצה מוערך לתולדות האדריכלות של העולם העתיק במכללות כנרת, אורט ואפקה.