Loading Events

המכון לארכאולוגיה ע"ש סוניה ומרקו נדלר, הפקולטה למדעי הרוח | אוניברסיטת תל אביב - תוכנית הלימודים לשחזור ולשימור כלי חרס

התחלה: יום שלישי, 06/06/2023
סיום: יום שלישי, 15/08/2023


סילבוס
ימי שלישי בין השעות 14-10 | 44 שעות אקדמיות

1. 6.6.23 | מבוא לארכאולוגיה: הממצא הארכאולוגי, סטרטיגרפיה, טיפולוגיה, דוח החפירה
פרופ’ יובל גדות (4 שעות)

ארכאולוגיה היא מדע העוסק בשחזור תולדות האנושות דרך התרבות החומרית. כל החפצים שהאדם עושה בהם שימוש (מחפצים קטנים, דרך מבנים ועד לשדה המעובד). בעשרת אלפים השנים האחרונות טין היה החומר הזמין ביותר לייצור חפצים ולכן כלים עשויים חרס הפכו לממצא המשקף לא רק את מעשיהם של בני האדם אלא גם את תפיסתם הרוחנית וקשרים בין תרבויות. במפגש יוצגו מטרות הארכאולוגיה, השאלות שנשאלות ושיטות העבודה בשדה ובמעבדה. נתמקד במקום אותו תופסים כלי החרס בעולם המחקר הארכאולוגי: בשיטות התיארוך, בניתוחים פונקציונליים ובזיהוי קשרים במרחב.

2. 13.6.23 | סיור והרצאות במעבדות המכון לארכאולוגיה
ד”ר ליאורה פרויד (4 שעות)

במסגרת מפגש זה נערוך סיור במעבדות המכון ונכיר את התחנות השונות, התהליכים ושלבי המחקר של כלי החרס שנחשפו בחפירה. נבקר במעבדת הרפאות, מעבדת הפטרוגרפיה, הסטודיו לתיעוד גרפי והמעבדה לארכאולוגיה חישובית ותלת ממדית. במסגרת המפגש יתקיימו שתי הרצאות:
המחקר הפטרוגרפי | ד”ר פאולה ויימן ברק
פטרוגרפיה היא שיטה אנליטית השאולה מהגאולוגיה ומשמשת לקביעת ההרכב המינרלוגיה של כלי חרס עתיקים ולזיהוי מוצא גיאוגרפי וטכנולוגיות וייצור. המידע הנאסף באמצעות הפטרוגרפיה מסייע למחקרים העוסקים בקשרים בין חברות שחיו באזורים גיאוגרפים שונים.
אנליזת שיירים אורגניים (Residue Analysis)| איילה עמיר
שיטת מחקר על ידיד בדיקות כימיות לזיהוי תכולת כלי חרס שנחשפו בחפירה הארכאולוגית.

3. 20.6.23 | טכנולוגיה של כלי חרס
ד”ר ליאורה פרויד (4 שעות)

מהו החומר? – תכונות הטין מול תכונות החרס וחשיבות של כלי החרס לארכיאולוג, סוגי חרסיות וחסמים – התנסות בעבודה עם חומר וסוגי חסמים שונים, ייצור כלים ועיטור, הכרת שיטות שונות לייצור כלי חרס בחברות מסורתיות. מחזור חיים של כלי – מקור, ייצור, שימוש, קבורה ולימוד. זיהוי סוגי כלים ושמות חלקיהם.

4. 27.6.23| סיור במוזיאון מוז”א
ד”ר ליאורה פרויד (4 שעות)

ביקור בביתן הקרמיקה, התמקדות בטכנולוגיות השונות והתפתחותן לאורך ציר הזמן, כיצד ניתן להבחין בסימני גדילים, סימני מחצלת, סימני אבניים, ייצור בתבנית, שיטות עיטור שונות כדיקור, מירוק, זיגוג ועוד. מגוון שימושים בחרס.
הביקור יכלול פגישה עם קדר/ית, באדם ועמלו והתנסות על אבניים בהדרכה.

5. 4.7.23 | טיפולוגיה של כלי חרס
ד”ר ליאורה פרויד (4 שעות)

היכרות עם כלים המייצגים תקופות ארכאולוגיות מתוך המגוון בחדר האוספים של המכון לארכאולוגיה, תוך התמקדות במאפיינים של כלי החרס מבחינת הטכנולוגיה, הצורה, איכות הצריפה, העיטור, כלי חרס מקומיים לעומת כלי יבוא וכד’.

6. 11.7.23 | שיעור מעשי: הכרת המעבדה לרפאות, חומרים וטכנולוגיות
יפית וינר, שמרית סאלם (4 שעות)

הכרת מגוון כלי העבודה המשמשים בעבודת הרפאות, חומרים ושיטות עבודה לפי סוגי המכלולים: פרישה, מיון, רישום, הדבקה, גיבוס ותיעוד.

7. 18.7.23 | שיעור מעשי: יישום עבודת הרפאות
יפית וינר, שמרית סאלם (4 שעות)

התנסות בשיטות העבודה במעבדה, שטיפת חרסים, מיון, הדבקה וגיבוס.

8. 25.7.23 | שיעור מעשי: יישום עבודת הרפאות
יפית וינר, שמרית סאלם (4 שעות)

עבודה על מכלול – פרישת ממצא החרס ובדיקה של המכלול כולל יישום של השיטות שנלמדו

9. 1.8.23 | שיעור מעשי: פרויקט רפאות קטנה
יפית וינר, שמרית סאלם (4 שעות)

עבודת רפאות על כלי, מציאת החיבורים והדבקה.

10. 8.8.23 | שיעור מעשי: פרויקט מכלול קטן
יפית וינר, שמרית סאלם (4 שעות)

עבודה עצמית על מכלול של שניים, שלושה סלים לפי שיטות העבודה שנלמדו כולל עבודת רפאות על כלי אחד מתוך המכלול

11. 15.8.23 | שיעור מעשי: פרויקט אישי וסיכום
יפית וינר, שמרית סאלם (4 שעות)

פרטים נוספים


ההרשמה היא סופית וללא אפשרות ביטול

עם סיום הקורס תדרש התמחות של 60 שעות במעבדת רפאות
בתום ההתמחות תוענק תעודת הכשרה ברפאות כלי חרס מטעם המכון לארכאולוגיה באוניברסיטת תל אביב

עלות הקורס 7,600 ש”ח

7,600.00₪

הזמנות

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
ההרשמה הסתיימה