Loading Events

יום עיון: אומנות הפסיפס בארץ ישראל, תגליות וותיקות וחדשות - השתלמות 5165 למורי דרך

תאריך: יום שני, 21/08/2023 מ-09:00 עד 15:00

בהדרכת פרופ' רינה טלגם

חלק מפסיפס לוד

מומחית הפסיפסים פרופסור רינה טלגם תעביר יום עיון מיוחד למורי דרך בנושא פסיפסי ארץ ישראל: תגליות וותיקות וחדשות. במהלך ההשתלמות נתוודע אל היבטים שונים הנוגעים לאמנות הפסיפס, החל מסוגיות הנוגעות לתהליכי יצור, כרונולוגיה וסגנון וכלה בענייני תוכן ובתפקיד הפסיפסים בשיקוף זהות חברתית, תרבותית ודתית. נתמקד בפסיפסים של המרחב הארצישראלי, אך על מנת להיטיב להבין את מאפייניהם הייחודיים ניתן את הדעת להיסטוריה של אמנות הפסיפס בהקשרים רחבים יותר. הדבר יאפשר לנו להבין את היחסים המורכבים שבין מרכז לבין שוליים ולעמוד על השינוי במעמדה של ארץ ישראל במאה הרביעית עם הפיכתה מפרובינקיה קטנה לארץ קודש. בהרצאות נעמוד על האופן בו ייצוגים חזותיים מאירים תהליכים היסטוריים.

חלק מפסיפס לוד

פרטים נוספים


יום העיון יתקיים בסמינר הקיבוצים, קמפוס רמת אביב (דרך נמיר 149, תל אביב)

לוח זמנים:

09:15-09:00 – התכנסות
10:45-09:15 – מבט רחב על אומנות הפסיפס
12:00-10:45 – אומנות הפסיפס בארץ ישראל בתקופה ההלניסטית והרומית: דגש על פסיפס בית דיוניסוס בציפורי ופסיפס לוד.
12:30-12:00 – הפסקה
13:45-12:30 – פסיפסי הכנסיות והמנזרים בארץ ישראל ובעבר הירדן – מאפייניהם ומשמעותם.
15:00-13:45 – פסיפסי בתי הכנסת והפסיפסים במבנים חילוניים בהקשר הציבורי והפרטי. יושם דגש על תגליות חדשות.

 

חובה למלא בטופס ההרשמה מספר מורה דרך

130.00₪

הזמנות

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
ההרשמה הסתיימה