Loading Events

המכון לארכאולוגיה ע"ש סוניה ומרקו נדלר, הפקולטה למדעי הרוח | אוניברסיטת תל אביב - קורס רפאות כלי חרס

התחלה: יום שלישי, 21/05/2024
סיום: יום שלישי, 06/08/2024


סילבוס
10 מפגשים בימי שלישי בין השעות 14-10 | 40 שעות אקדמיות

1. 21.5.24 |

10:00–12:00 – מבוא לארכאולוגיה: הממצא הארכאולוגי, סטרטיגרפיה, טיפולוגיה, דוח החפירה – פרופ’ יובל גדות 

ארכאולוגיה היא מדע העוסק בשחזור תולדות האנושות דרך התרבות החומרית. כל החפצים שהאדם עושה בהם שימוש (מחפצים קטנים, דרך מבנים ועד לשדה המעובד). בעשרת אלפים השנים האחרונות טין היה החומר הזמין ביותר לייצור חפצים ולכן כלים עשויים חרס הפכו לממצא המשקף לא רק את מעשיהם של בני האדם אלא גם את תפיסתם הרוחנית וקשרים בין תרבויות. במפגש יוצגו מטרות הארכאולוגיה, השאלות שנשאלות ושיטות העבודה בשדה ובמעבדה. נתמקד במקום אותו תופסים כלי החרס בעולם המחקר הארכאולוגי: בשיטות התיארוך, בניתוחים פונקציונליים ובזיהוי קשרים במרחב.

12:00–14:00 – הכרת מעבדת הרפאות: חומרים וטכנולוגיות – יפית וינר, שמרית סאלם

הכרת מגוון כלי העבודה המשמשים בעבודת הרפאות, החומרים ושיטות העבודה לפי סוגי המכלולים: פרישה, מיון, רישום, הדבקה, גיבוס ותיעוד.

2. 28.5.24 | סיור במעבדות המכון לארכאולוגיה – ד”ר ליאורה פרויד

במסגרת הסיור במעבדות המכון נכיר את התחנות השונות, התהליכים ושלבי המחקר של כלי החרס שנחשפו בחפירה. נבקר במעבדת הפטרוגרפיה, מעבדת השימור, הסטודיו לתיעוד גרפי וסריקה ותלת ממדית. במסגרת המפגש יתקיימו שתי הרצאות:
המחקר הפטרוגרפי | ד”ר פאולה ויימן ברק
פטרוגרפיה היא שיטה אנליטית השאולה מהגאולוגיה ומשמשת לקביעת ההרכב המינרלוגי של כלי חרס עתיקים ולזיהוי מוצא גיאוגרפי וטכנולוגיות וייצור. המידע הנאסף באמצעות הפטרוגרפיה מסייע למחקרים העוסקים בקשרים בין חברות שחיו באזורים גיאוגרפים שונים.
אנליזת שיירים אורגניים (Organic Residue Analysis) | ד״ר איילה עמיר
שיטת מחקר המבוססת על בדיקות כימיות לזיהוי תכולת כלי חרס שנחשפו בחפירה הארכאולוגית.

3. 4.6.24 | טכנולוגיה של כלי חרס – ד”ר ליאורה פרויד 

מהו החומר? – תכונות הטין מול תכונות החרס וחשיבות של כלי החרס לארכיאולוג, סוגי חרסיות וחסמים – התנסות בעבודה עם חומר וסוגי חסמים שונים, ייצור כלים ועיטור, הכרת שיטות שונות לייצור כלי חרס בחברות מסורתיות. מחזור חיים של כלי – מקור, ייצור, שימוש, קבורה ולימוד. זיהוי סוגי כלים ושמות חלקיהם.

4. 18.6.24 | סיור במוזיאון מוז”א – ד”ר ליאורה פרויד 

ביקור בביתן הקרמיקה, התמקדות בטכנולוגיות השונות והתפתחותן לאורך ציר הזמן, כיצד ניתן להבחין בסימני גדילים, סימני מחצלת, סימני אבניים, ייצור בתבנית, שיטות עיטור שונות כדיקור, מירוק, זיגוג ועוד. מגוון שימושים בחרס.
הביקור יכלול פגישה עם קדר/ית, באדם ועמלו והתנסות על אבניים בהדרכה.

5. 25.6.24 | טיפולוגיה של כלי חרס – ד”ר ליאורה פרויד 

היכרות עם כלים המייצגים תקופות ארכאולוגיות מתוך המגוון בחדר האוספים של המכון לארכאולוגיה, תוך התמקדות במאפיינים של כלי החרס מבחינת הטכנולוגיה, הצורה, איכות הצריפה, העיטור, כלי חרס מקומיים לעומת כלי יבוא וכד’.

6. 2.7.24 | שיעור מעשי: יישום עבודת – יפית וינר, שמרית סאלם 

התנסות בשיטות העבודה במעבדה, שטיפת חרסים, מיון, הדבקה וגיבוס. עבודה על מכלול – פרישת ממצא החרס ובדיקה של המכלול כולל יישום של השיטות שנלמדו. עבודת רפאות עצמית על כלי, מציאת החיבורים והדבקה.

7. 9.7.24 | שיעור מעשי: יישום עבודת הרפאות – יפית וינר, שמרית סאלם 

8. 16.7.24 | שיעור מעשי: יישום עבודת הרפאות – יפית וינר, שמרית סאלם 

9. 23.7.24 | שיעור מעשי: יישום עבודת הרפאות – יפית וינר, שמרית סאלם 

10. 30.7.24 | שיעור מעשי: יישום עבודת הרפאות – יפית וינר, שמרית סאלם 

 

פרטים נוספים


ההרשמה היא סופית וללא אפשרות ביטול

בסיום הקורס תוענק תעודת השתלמות מטעם המכון לארכאולוגיה, אוניברסיטת תל אביב

עלות הקורס 7,600 ₪

7,600.00₪

הזמנות

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
קורס רפאות אונ' ת"א - מחיר לאדם
7,600.00
ללא הגבלה