צילומי אוויר - לוד העתיקה


צילום אוויר 10.4.1918 מקור_ הארכיון הדיגיטלי של אוניברסיטת חיפה
צילום אוויר 10.4.1918 מקור_ הארכיון הדיגיתלי של אוניברסיטת חיפה
צילום אוויר 14.2.1918 מקור_ הארכיון הדיגיטלי של אוניברסיטת חיפה
צילום אוויר 16.2.1918 מקור_ הארכיון הדיגיטלי של אוניברסיטת חיפה
צילום אוויר 18.4.1918 מקור_ הארכיון הדיגיטלי של אוניברסיטת חיפה
צילום אוויר 25.2.18 מקור_ הארכיון הדיגיטלי של אוניברסיטת חיפה
צילום אוויר 28.2.18 מקור_ הארכיון הדיגיטלי של אוניברסיטת חיפה
צילום אוויר 28.2.1918 מקור_ הארכיון הדיגיטלי של אוניברסיטת חיפה
צילום אוויר .14.2.1918 מקור_ הארכיון הדיגיתלי של אוניברסיטת חיפה
צילום אוויר 16.2.1918 מקור_ הארכיון הדיגיטלי של אוניברסיטת חיפה
צילום אוויר 16.2.1918 מקור_ הארכיון הדיגיתלי של אוניברסיטת חיפה
צילום אוויר 18.4.1918 מקור_ הארכיון הדיגיטלי של אוניברסיטת חיפה
צילום אוויר 21.4.1918 מקור_ הארכיון הדיגיטלי של אוניברסיטת חיפה
צילום אוויר 21.4.1918 מקור_ הארכיון הדיגיתלי של אוניברסיטת חיפה
צילום אוויר 25.2.18 מקור_ הארכיון הדיגיטלי של אוניברסיטת חיפה
צילום אוויר 25.2.1918 מקור_ הארכיון הדיגיטלי של אוניברסיטת חיפה(1)
צילום אוויר 25.2.1918 מקור_ הארכיון הדיגיטלי של אוניברסיטת חיפה
צילום אוויר 25.2.1918 מקור_ הארכיון הדיגיתלי של אוניברסיטת חיפה(1)
צילום אוויר 25.2.1918 מקור_ הארכיון הדיגיתלי של אוניברסיטת חיפה
צילום אוויר 28.2.18 מקור_ הארכיון הדיגיטלי של אוניברסיטת חיפה
צילום אוויר 28.2.1918 מקור_ הארכיון הדיגיתלי של אוניברסיטת חיפה
צילום אוויר אזור לוד 16.2.1918 מקור_ הארכיון הדיגיטלי של אוניברסיטת חיפה
צילום אוויר אזור לוד 16.2.1918 מקור_ הארכיון הדיגיתלי של אוניברסיטת חיפה
צילום אוויר ללא תאריך מקור_ הארכיון הדיגיטלי של אוניברסיטת חיפה
צילום אוויר של הטייסת הגרמנית 12.2.1918 מקור_ הארכיון הדיגיטלי של אוניברסיטת חיפה(1)
צילום אוויר של הטייסת הגרמנית 12.2.1918 מקור_ הארכיון הדיגיטלי של אוניברסיטת חיפה
צילום אוויר של הטייסת הגרמנית 16.11.1917 מקור_ הארכיון הדיגיטלי של אוניברסיטת חיפה (1)
צילום אוויר של הטייסת הגרמנית 16.11.1917 מקור_ הארכיון הדיגיטלי של אוניברסיטת חיפה(1) (1)
צילום אוויר של הטייסת הגרמנית 16.11.1917 מקור_ הארכיון הדיגיטלי של אוניברסיטת חיפה(1)
צילום אוויר של הטייסת הגרמנית 16.11.1917 מקור_ הארכיון הדיגיטלי של אוניברסיטת חיפה
צילום אוויר של הטייסת הגרמנית 16.11.1917 מקור_ הארכיון הדיגיתלי של אוניברסיטת חיפה
צילום אוויר של הטייסת הגרמנית 16.11.1917מקור_ הארכיון הדיגיתלי של אוניברסיטת חיפה
צילום אוויר של הטייסת הגרמנית 22.11.1917 מקור_ הארכיון הדיגיטלי של אוניברסיטת חיפה(1)
צילום אוויר של הטייסת הגרמנית 22.11.1917 מקור_ הארכיון הדיגיטלי של אוניברסיטת חיפה
צילום אוויר של הטייסת הגרמנית 22.11.1917 מקור_ הארכיון הדיגיתלי של אוניברסיטת חיפה(1)
צילום אוויר של הטייסת הגרמנית 22.11.1917 מקור_ הארכיון הדיגיתלי של אוניברסיטת חיפה
צילום אוויר של הטייסת הגרמנית 25.11.1917 מקור_ הארכיון הדיגיטלי של אוניברסיטת חיפה
צילום אוויר של הטייסת הגרמנית 25.11.1917 מקור_ הארכיון הדיגיטלי של אוניברסיטת חיפה
צילום אוויר של הטייסת הגרמנית 25.11.1917 מקור_ הארכיון הדיגיתלי של אוניברסיטת חיפה(1)
צילום אוויר של הטייסת הגרמנית 25.11.1917 מקור_ הארכיון הדיגיתלי של אוניברסיטת חיפה
צילום אוויר של פלסטיןlyyda מקור_ ספריית הקונגרס האמריקאי
צילום אויר של הטייסת הגרמנית 17.1.1918 מקור_ הארכיון הדיגיטלי של אוניברסיטת חיפה
צילום אויר של הטייסת הגרמנית 17.1.1918 מקור_ הארכיון הדיגיתלי של אוניברסיטת חיפה
צילום_אוויר 16.2.1918 מקור_ הארכיון הדיגיתלי של אוניברסיטת חיפה
תצלום אוויר של לוד משנת 1936 מקור לא ידוע