שימור אתרי מורשת

פיתוח אתרי מורשת וחשיפתם לציבור הרחב הם יעד מרכזי של מכון ישראלי לארכיאולוגיה (ע”ר).
מכון ישראלי לארכיאולוגיה (ע”ר) מפעיל את טובי האדריכלים, המהנדסים, המשמרים ואנשי המקצוע האחרים בתחום שימור ושחזור אתרים ארכיאולוגיים והיסטוריים.


שימור ארכיאולוגי והיסטורי:

שימור אתרים ארכיאולוגיים:

מכון ישראלי לארכיאולוגיה (ע”ר) מספק שירותי שימור למגוון רב של מבנים וממצאים שהוגדרו בחוק כעתיקות.
עבודות השימור מתבצעות על פי העקרונות שנקבעו בחוק העתיקות ובאמנות שימור בינלאומיות.

שימור אתרים היסטוריים:

אתרים היסטוריים הם אתרים בעלי ערך מורשת אשר לא הוגדרו כאתרי עתיקות.
מכון ישראלי לארכיאולוגיה (ע”ר), נאמן לאמנת השימור הישראלית, נותן שירותים לגופים שונים, הרואים בשימור המבנים אמצעי להעצמה של הגאווה המקומית, השבחה של נכסי הנדל”ן וסביבתם ומנוף לפעילות כלכלית.

מכון ישראלי לארכיאולוגיה (ע”ר) שותף בפרויקט החינוכי בלוד, פרויקט המשלב שימור ארכיאולוגי ופרויקט קהילתי. אנו מגייסים משאבים למלגת שימור באמצעותה יוקנה לנערים שנפלטו ממערכת החינוך ניסיון מקצועי בתחום השימור. כך יוכלו הנערים להתגאות במעשה ידיהם ולהיות שגרירים של שימור במקום מגוריהם.

ייעוץ וחוות דעת

מכון ישראלי לארכיאולוגיה (ע”ר) מציע שירותי חוות דעת ויעוץ שימור מקצועי, חוקי, הנדסי ואדריכלי, למחזיקים בידם נדל”ן המיועד לשימור היסטורי או ארכיאולוגי. חוות הדעת מתייחסת לסטאטוס החוקי של המבנה ולהוראות החוק באשר לטיפול בו. דוח המומחים יכלול המלצות לגבי שימושים ויעודים עתידיים למבנה. בדוח ניתן לסקור חומרי בנייה ומפרטים אדריכליים מומלצים לשימוש ואם יידרש ניתן אף לבצע הערכות ראשוניות לעלויות הביצוע.

תכניות פיתוח לאתרים

מכון ישראלי לארכיאולוגיה (ע”ר) פועל לפיתוח מבנים ומתחמים היסטוריים וארכיאולוגיים.

מכון ישראלי לארכיאולוגיה (ע”ר) פועל לאיתור ופיתוח אתרים ארכיאולוגיים בפרויקטים של ארכיאולוגיה קהילתית.

מכון ישראלי לארכיאולוגיה (ע”ר) יזם פרויקט לשיקום אסירים, באמצעות קורס במקצוע השימור, על מנת להגביר את הזיקה וההזדהות של האסירים עם הארץ ומורשתה.

סקרי שימור

מכון ישראלי לארכיאולוגיה (ע”ר) מבצע סקרי שימור ותסקירים ארכיאולוגיים באזורים שונים בארץ. הסקרים מתבצעים בהתאם להנחיית מנהל מקרקעי ישראל ומשרד הפנים מיום 4.3.08 ובהתאם לאמור בחוק התכנון והבניה (התוספת רביעית).