קול קורא

לפרסום מאמרים במסגרת השנתון לוד, “דיוספוליס – עיר האלוהים” ולהרצאות בכנס לוד


חוקרים עמיתים שלום,
לוד, “דיוספוליס – עיר האלוהים” הינו שנתון שפיט, מוכר על ידי המל”ג, מודפס בעברית ולצדו כתב־עת שפיט באנגלית במהדורה אינטרנטית בלבד. לצורך כך הקמנו מערכת מדעית ובה חברים: פרופ’ אבי ששון ממכללת אשקלון, ד”ר אסף זלצר מאוניברסיטת חיפה, ד”ר עידו קוך מאוניברסיטת תל-אביב, ד”ר יותם טפר מרשות העתיקות, אדריכל גיורא סולר וד”ר אלון שביט – העורך.
בימים אלה אנו נערכים לקראת הפקת הכרך העשירי של השנתון. השנתונים יוצאים לאור בשיתוף עם המועצה לשימור אתרים ומרחב מרכז ברשות העתיקות. השנתון מהווה במה מרכזית למגוון רחב של מאמרים העוסקים בהיסטוריה ובארכיאולוגיה של לוד וסביבתה, בסוגיות של שימור אתרים, אמנות, מורשת דתית ובתכנון העיר העתיקה לוד. רבים מהמחקרים והמאמרים שהוצגו בכרכים הקודמים הוכנו ופורסמו לראשונה מעל במה זו. מאמרים אחרים היוו עדכונים לפרסומים קודמים.
אחת לשנה אנו מקיימים כנס המוקדש למורשת העיר לוד. הכנס הקרוב מתוכנן להיערך במאי 2024, במסגרת שבוע שימור האתרים. מרבית ההרצאות בכנס הינן הצגה של תמצית מאמרי השנתון על ידי כותבי המאמרים. על פי המסורת, אנו מציגים במועד הכנס את השנתון המודפס.
אנו פונים בזאת אליכם לקבל הצעות למאמרים ולהרצאות. נבקש להדגיש שמי מכם שהצעתו תתקבל על ידי המערכת, יתבקש להגיש את המאמר על כל האיורים הנלווים לו, בהתאם להנחיות המערכת, עד סוף חודש דצמבר 2023.
עמיתים יקרים, אם אתם מכירים חוקרים ישראלים או זרים העוסקים בתכני כתב העת, אנא העבירו לנו את פרטי הקשר שלהם ונפנה אליהם ישירות. חוקרים יוכלו להגיש כתבי יד באנגלית ואנו נתרגם אותם לעברית.
גם השנה נעניק מלגה על סך 5,000 ₪ לחוקרת או חוקר, מבין החוקרים שנושא הפרסום שלהם יאושר על ידי המערכת ואשר יגישו את כתב היד במועד ועל פי ההנחיות. בנוסף, גם השנה נשקול לסייע לחוקרים באמצעות מימון הכנת חומרים והבאתם לפרסום (תשלום לעוזרי מחקר, ציור ממצאים, גרפיקה וכו’). ההחלטה על היקף הסיוע תתקבל בכפוף לכמות הבקשות שנקבל ולחשיבותו של המחקר.
חוקרים המעוניינים להגיש מאמר מתבקשים להגיש הצעתם עד ליום י”א בתמוז תשפ״ג, 30.6.23 בטופס הפניה המצורף או בדוא”ל למרכזת המערכת, רינה בנקירר בוטניק, [email protected]

ההצעה תכלול:
·כותרת למאמר ולהרצאה (לא בהכרח נוסח סופי)
·תיאור קצר של המחקר והממצאים
·פירוט בקשת סיוע במימון – על פי הצורך

בברכה,
מערכת כתב העת וצוות ההפקה של הכנס

טופס פניה