חפירות ושירותים ארכיאולוגיים

המפגש הראשון של כל יזם או איש פיתוח עם הארכיאולוגיה הינו מול רשות העתיקות. עבור היזם, מפגש זה מלווה לרוב בהגבלות, בעלויות ובאילוצים שונים. דרישות אלה הן תולדה של הצורך לאזן בין מגמות הפיתוח לשמירה על העתיקות ועל מורשת התרבות של הארץ.
מכון ישראלי לארכיאולוגיה (ע”ר) מציע מגוון שירותים שנועדו לסייע בטיפול בעתיקות באופן מיטבי:


ייעוץ ארכיאולוגי:

לצוות מכון ישראלי לארכיאולוגיה (ע”ר) ניסיון רב שנים בייעוץ לגורמי פיתוח פרטיים, ציבוריים וממשלתיים בהתמודדות עם האתגרים שבטיפול בשרידים הארכיאולוגיים ובתקשורת מול רשות העתיקות. אנו מקפידים על ייעוץ מתוך מחויבות ללקוח לצד שמירה על אתיקה מקצועית.

אנו ממליצים ליזמים לשלב, למן שלב התכנון, ייעוץ ארכיאולוגי אשר יסייע בצמצום הממשק עם העתיקות, בשמירה על רצף העבודה במיזם ובייעול התקשורת עם רשות העתיקות.    

חפירות הצלה:

חפירות הצלה הינן חפירות אשר נערכות טרם פיתוח באתר ארכיאולוגי. מטרת החפירה להציל את מירב המידע המדעי אודות האתר ולשמר את הממצאים הארכיאולוגיים באתר לפני מתן היתר לפיתוח. על פי חוק רשות העתיקות קובעת את היקף החפירה הנדרש. מכון ישראלי לארכיאולוגיה (ע”ר) מבצע חפירות הצלה עבור יזמים, חברות ציבוריות, משרדי ממשלה ורשויות ממשלתיות והשלטון המקומי.

מכון ישראלי לארכיאולוגיה (ע”ר) הינו הגוף הגדול והמנוסה בישראל בביצוע שירותים ארכיאולוגיים חוזיים בהם חפירות הצלה.

שירותים לוגיסטיים ותקציביים למשלחות ארכיאולוגיות:

מכון ישראלי לארכיאולוגיה (ע”ר) מספק שירותים לוגיסטיים למשלחות מחקר אקדמיות מהארץ ומחו”ל, מכל מוסדות המחקר. השירותים כוללים השכרת ציוד חפירה, רכבים, כלים מכניים ומתן שירותי מומחים ובעלי מקצוע כגון מודדים, צלמים, פוטוגרמטריה, GIS, ממוני בטיחות, שימור מלווה חפירה, תכנון ופיתוח אתרי עתיקות ועוד.

השירות למשלחות כולל גם ניהול תקציבים, משכורות, מזכירות, מנהלה, רכש והזמנות.

בין המשלחות הנעזרות בשירותינו: מגידו, עזקה, מצדה, תל צאפי (גת), קריית יערים, שימרון, אשדוד ים, אפולוניה, תמנע ועוד.

חפירות אפולוניה

הידעת? ארץ ישראל, בשל מיקומה הגיאוגרפי ובזכות מעמדה הדתי וההיסטורי, התברכה ברצף יישובי עשיר ובריכוז חסר תקדים של אתרי עתיקות. לפיכך, רבים ממיזמי הפיתוח נתקלים בעתיקות ונדרשים לטיפול הולם בהן. חוק העתיקות (1978) מסמיך את מנהל רשות העתיקות כגורם הסטטוטורי לטיפול בעתיקות הארץ, החל בהכרזת השטח כאתר עתיקות, דרך הבדיקות המקדימות באתר, החפירה הארכיאולוגית וכלה בשימור הממצאים.