המצור האשורי על לכיש על פי תבליטי ארמון סנחריב

כתב וצילם במוזיאון הבריטי – ד"ר אלון שביט (אפריל 2024)

תבליטי לכיש המוצגים במוזיאון הבריטי עוצבו והותקנו בחדר XXXVI בארמון הדרומי-מערבי בנינווה בין השנים 692-700 לפסה”נ. התבליטים הינם ככל הנראה התיעוד הקדום ביותר של מערכת מצור צבאית על עיר אויב בארצות המזרח הקרוב. בשנת 701 לפסה”נ צרו האשורים על לכיש, העיר השנייה בחשיבותה בממלכת יהודה ואף כבשו אותה. הייתה זו תגובה למרידה של המלך חזקיה באשורים, בסיוע של המצרים (מלכים ב’ י”ח). הצבא האשורי עלה על ירושלים במטרה לכובשה, אך נאלץ לסגת לאשור בטרם העיר נכנעה. נראה שכיבוש לכיש הוצג כהישג כה חשוב עבור הצבא האשורי ולפיכך הוקדשו לתאור שלו חדר שלם בארמון המלך.

תיאור האגף בארמון בו נמצא חדר לכיש

בתבליטים 6-5 ניתן לראות, בחלק השמאלי, את מערך הארטילריה האשורי שלו מיידי אבני קלע ויורי חצים לעבר מגני לכיש. מימין, לעבר סוללת ההתקפה של העיר, מוצגות יחידות הסער המתכוננות להסתער על העיר.

תבליטים 6-5: הארטילריה משמאל ויחידות הסער מימין

תבליט 7 (כפי שתיארו אותו החוקרים) מתאר סוללת התקפה שהוקמה במפעל הנדסי מרשים על ידי האשורים בכדי לאפשר להם גישה לעמדות לחימה בגובה חומת העיר. הסוללה נסללה כנראה בקורות עץ שאפשרו גרירה נוחה של מכונות המצור האשוריות. בתבליט ניכרים מסלולים אלכסוניים ומקבילים המובילים עד לחומה, על מגדליה, הנראית בחלק העליון של התבליט. מחשש שמגני לכיש יציתו את קורות העץ על ידי לפידים שמתוארים בתבליט מוטלים מראש החומה, הקפידו האשורים לשפוך על מסילות העץ מים. האומן שילב בתבליט תמונה, שאולי מייצגת את תוצאות הקרב, ובה תהלוכה של גברים ונשים (בחלק המרכזי התחתון של התבליט) הנמלטים משער העיר ומוכנים למסע הגליה.

תבליט 7 – סוללת ההתקפה ובמרכז תושבי העיר יוצאים מהשער

תבליטים 9-8 מציגים שלל אותו לקחו הלוחמים האשוריים מארמון מלך יהודה בלכיש. בתבליט מוצגות חרבות מעוקלות, מגנים עגולים, מרכבה, כתר וכן זוג מקטרי מנחה. בנוסף מתוארת שיירה של משפחות מיהודה אשר נושאות רכוש ובעלי חיים בדרכן לגלות.

שיירת השלל בחלק השמאלי ומשפחות מיהודה מולכות לגלות בחלק הימני

התבליטים 10-9 מציגים שיירת אסירים מלכיש הנעה באזור סלעי ובו כרמי ענבים, עצי תאנים ואולי גם כרמי זיתים ברקע. מנהיגי המאבק נגד האשורים זכו ליחס מיוחד משוביהם ושניים מהם מוצגים בתבליט.

שיירת השבויים מיהודה (משמאל) והמלך יושב על הכס (מימין)

התבליטים 13-11 מציגים את המלך האשורי סנחריב יושב על כס המלכות וצופה בשבויים המובאים בפניו. מאחורי המלך ניצבים שומרי ראשו ומאחוריהם מתואר אוהל. למרגלות האוהל מוצגת המרכבה של המלך. פני המלך הושחתו, כנראה במתכוון, אולי על ידי חייל בבלי שהיה בין כובשי נינווה בשנת 612 לפסה”נ.

תיאור מחנה המצור מוקף חומה ובתוכו אוהלים (מימין) והמלך על מרכבתו (משמאל)

התבליטים 16-14 מציגים את המחנה ממנו נוהל המצור על לכיש. המחנה מבוצר בחומה ומגדלים. במרכזו סלולה דרך החוצה אותו לשני חלקים. במחנה מוצגים אוהלים ובתוכם אנשים העסוקים במלאכות שונות. שני כוהנים עורכים טקס מול המרכבה, המוצגת בחלקו העליון של המחנה, במהלכו הם  מציגים שני נסים המייצגים את האלים.