אודות

מכון ישראלי לארכיאולוגיה הינו עמותה רשומה ומלכ”ר שמטרותיו לקדם מחקר מדעי ארכיאולוגי, לפתח פרויקטים חברתיים, לקרב את הקהילה לארכיאולוגיה ולאתרי העתיקות ולפתח אתרי העתיקות וחשיפתם לקהל הרחב.


הארכיאולוגיה שימשה ערך מרכזי בהתהוותה של החברה בישראל עד לפני שנות דור. בעשורים האחרונים אנו עדים לשינויים דרמטיים בערכי היסוד של החברה. בודדים וקהילות מתקשים להגדיר את זהותם ואת הקשר שלהם לארץ ולמקום מגוריהם. בד בבד הפנה העולם האקדמאי גב אל הציבור הרחב תוך שהוא מתמקד בהפצת פירות המחקר בעיקר מעל במות בין לאומיות ובאנגלית. כתוצאה מכך קרנה של הארכיאולוגיה ושל מקצוע הארכיאולוג בירידה.
מכון ישראלי לארכיאולוגיה נוסד בשנת 2002 במטרה להפיץ את הארכיאולוגיה בקרב ציבור רחב ומגוון, להעלות את קרנה של הארכיאולוגיה בחברה הישראלית ולתמוך בשימור המורשת המפוארת של ארץ-ישראל ובהפצתה ברבים. מכון ישראלי לארכיאולוגיה הינו עמותה ומלכ”ר היחיד בארץ המאגד בקרבו את בכירי אנשי המקצוע בתחום החפירות הארכיאולוגיות, בתחום התכנון, השימור, השחזור ופיתוח אתרי העתיקות ובחשיפת הארכיאולוגיה לציבור הרחב באמצעות סיורים, הרצאות וכנסים.
המכון הינו גוף מוביל בישראל ביזום וניהול של פרויקטים ארכיאולוגיים קהילתיים. צוות המכון מורכב מדוקטורים לארכיאולוגיה, מאנשי שימור, ממומחים לתיירות ומתלמידי מחקר לתארים שני ושלישי. המכון פועל במגוון שיתופי פעולה עם מכונים ארכיאולוגים אוניברסיטאיים בארץ ובעולם.