עמק החולה וסביבתו

אריאל 76-75

100.00 

במלאי

תיאור

חוברת זו המוקדשת לעמק החולה, סוקרת חבל ארץ זה על עיקרי היבטיו. בחוברת שישה שערים עיקריים: התנאים הטבעיים, תולדות עמק החולה, עמק החולה כיום, מאמרים ומחקרים ולבסוף, אתרים ומקומות בעמק החולה. החוברת מסתיימת במסלולי סיור ובביליוגרפיה. ענין מיוחד ימצא הקורא בתמונות הנדירות, הנוגעים לראשית ההתיישבות בעמק, אשר רוכזו יחדיו בסוף הקובץ.

כבסיס לחוברת שימשו מאמריו של פרופ’ יהודה קרמון, שנודעה לו זכות ראשונים בחקר האזור. ספרו “עמק החולה הצפוני” (מגנס 1956), הוא עדיין ספר קלאסי בתחומו וראשון הספרים הרגיונליים שראו אור בארץ. רבים מפרקיו עודכנו והוכנו במיוחד לפרסום זה. חלקים אחרים, העוסקים בטבע האזור ויישוביו, כמו גם מסלולי הסיור, הוכנו בידי מיכה לבנה, חבר מעין ברוך ובר סמכא מובהק בכל הנוגע להכרת האזור. פרק חשוב אחר, פרי עטו של ד”ר עזי פז, מתייחס לשמורות הטבע הרבות. אף שאלה ראו אור במקורן ב”ארץ הצבי והיעל”, הן עודכנו במיוחד לחוברת זו.

חוברת זו מוקדשת לחוקר ושוחר ארץ ישראל רב הפעלים, הד”ר צבי אילן ז”ל, שהלך לעולמו בטרם עת. יש מן הסמליות בהקדשת החוברת לצבי אילן, שרבות מעבודותיו התמקדו באזור זה. גולת הכותרת לעבודותיו היתה גילויו, חשיפתו ופרסומו של בית הכנסת במרות.