משל, סיפור ואגדה באוהלי קדר

ששון בר-צבי

50.00 

במלאי

תיאור

64 עמ’, כריכה רכה. 1998.

מרכז ג’ו אלון, להב * הוצאת אריאל.

אגדות, סיפורים ומשלים, משמשים בבואה נאמנה לאורחות חיים והווי, המתגבשים במשך מאות בשנים. יש בהם לשמש מקור ראשון במעלה להתחקות אחר עולם מושגים ואורחות חיים של עם.
לגבי הבדווים יש לכך משמעות יוצאת דופן, שכן בהעדר מקורות כתובים (עד לשנים האחרונות), אגדות ומשלים הם כולם תורה שבעל פה, שעברו מדור לדור מפי זקני השבט.
בספר שלפנינו הובא מבחר ממסורות ואגדות אלו, שלוקטו בשקידה ובכישרון במשך עשרות בשנים בידי ששון בר-צבי ומתפרסמים בזאת לראשונה. לצד פרקי ההווי וחיי היומיום משקפים הסיפורים את עולמם הפנימי העשיר של הבדווים, את רוחב ליבם, את רגישותם ופיקחותם ולא פחות מכך, את כשרונם הסיפורי. תכונות אלו עומדות לא אחת בסתירה לתדמיתם הדלה בדורות האחרונים.
לצד היותו מסמך אותנטי רב חשיבות, המתעד את תרבות הבדווים ומשמש מקור ללימוד וחוויה, הספר שלפנינו עושה גם צדק לאנשים מופלאים אלו, שלא תמיד השכילו להסתגל לזמנים משתנים.