מקדש מלך הוא ובית ממלכה הוא

דוד שפירא

118.00 

השפעה מצרית במפעלי הבניה של שלמה בירושלים

במלאי

תיאור

כבר במאה ה־19, ניסו חוקרים לשחזר את שלושת המבנים שעל פי המקרא בנה שלמה המלך בירושלים: המקדש, הארמון והמלוא, כפי שהם מתוארים בספר מלכים א’, א – יא. אינספור מחקרים, שהניבו יבול רב של ספרים ומאמרים, פורסמו אודות הסוגייה ובהם מגוון גישות.

בספר זה המחבר מציג לראשונה ניתוח השוואתי בין מבנים מונומנטליים במצרים למבנים בירושלים ומגיע למסקנות מפתיעות: בעוד שמרבית החוקרים קישרו את המבנים שבנה שלמה בירושלים למבנים מוכרים באזור סוריה, ד”ר שפירא מצא להם מקבילות במצרים הקדומה.

בשל העדר אפשרות לבצע חפירות ארכיאולוגית באתרי המקדש והארמון, המחקר מתמקד בשני מישורים: חקר הטקסט המקראי והשוואתו עם המוכר לנו בתרבויות השכנות.

בספר זה נערכה לראשונה סקירה השוואתית יסודית בין המתואר בטקסט המקראי לבין מבנים מקבילים בתרבויות השונות מצפון ובמצרים העתיקה מדרום. ההשוואה אינה מצטמצמת למישור האדריכלי ולתוכניות בלבד, אלא מקיפה את האביזרים הנלווים ואת השימושים השונים של חלקי המבנים, זאת בהסתמך על שרידים ארכיאולוגיים במצרים ועל מקורות מצריים כתובים. מחקר מקורי זה מציג לראשונה קווי דמיון בין המבנים בירושלים, המתוארים במקרא, לבין מקביליהם במצרים. מסקנותיו של המחבר יאתגרו מעתה כל חוקר העוסק בתחום ואילו הקורא המשכיל והמתעניין יזכה לנקודת מבט מרתקת על מקורות ההשראה של התרבות הישראלית בראשית ההתהוות.

ד”ר דוד שפירא הוא חוקר מקרא ומומחה למצרים העתיקה

מחבר הספר “יכין ובעז – אמונת עם ישראל בתקופת המקרא”

 

הספר רואה אור בסיוע מפעלי ספרות, המרכז לספריות וספרות בישראל (ע”ר) ובתמיכת משרד התרבות והספורט