מבחר מאמרים בידיעת ארץ ישראל

שמואל אביצור

50.00 

תהליכי ייצור ואורחות חיים

במלאי

תיאור

304 עמ’, כריכה רכה

ערכו: יואב רגב ואלי שילר
פרופ’ שמואל אביצור כתב עשרות ספרים ומונוגרפיות ומאות מאמרים, והיה לכתובת, ל’מוסד’ ולמאגר בלתי נדלה של ידע בכל הנוגע לתרבותה החומרית של ארץ ישראל וחיי היומיום שלה בדורות הקודמים.
מאפיין את אביצור היקף ידיעותיו הנרחב והמעמיק במרבית הנושאים הקשורים לידיעת ארץ ישראל, בעיקר בזמן החדש: טבע ונוף; דרכים ואתרים; תחבורה על מכלול מרכיביה; תיירות ועליה לרגל; הווי ופולקלור;  אתנוגרפיה ומוזיאולוגיה; עדות ומיעוטים; ערים וישובים; נחלים וניצול כוח המים; שימור נכסי העבר; גיאוגרפיה וגיאוגרפיה היסטורית; כלכלת הארץ, טבעה ותולדותיה בדורות קודמים; ומעל לכל תהליכי ייצור וכלי עבודה לתולדותיהם.
בקובץ זה לוקטו כעשרים מאמרים נבחרים מפרי עטו של אביצור. רבים ממאמרים אלו הופיעו בבמות צנועות ובלקטים פנימיים, ומובאים כעת לציבור הרחב.
תוכן העניינים
–  הקדמה מאת יואב רגב ואלי שילר
–  לתולדות כביש יפו-ירושלים
–  שבעים שנה למסילות ברזל בארץ ישראל
–  חלומות ג’מל פחה והישוב העברי
–  מאוכף לגלגל
–  תכנית ראשונה לניצול מרוכז של מי הירקון
–  הצעה לניצול מי הירקון לפיתוחה של סביבת יפו
   בימי מלחמת העולם הראשונה
–  מאור לאורה
–  מחבצות חרס
–  כלי דלעת
–  מזמרה ומגל
–  מבשרי הלחם
–  מתקני אפיה וכליהם
–  עבודות היער
–  מתקני שאיבה קמאיים
–  מקומו של כוח הרוח בפיתוחה של ארץ ישראל
–  צפת מרכז לתעשיית אריגי צמר במאה הט”ז
–  מוצרי חברון (מלאכות, אומנויות ותעשיות)
–  הרובע היהודי בירושלים העתיקה