לוד "דיוספוליס – עיר האלוהים" קובץ מחקרים בהיסטוריה ובארכיאולוגיה של לוד – כרך א'

60.00