לוד "דיוספוליס - עיר האלוהים" קובץ מחקרים בהיסטוריה ובארכיאולוגיה של לוד - כרך ד'

60.00