חדרה וסביבתה

אריאל 96-95

120.00 

פארק השרון

במלאי

תיאור

תוכן עניינים:

חלק ראשון: פרקים בתולדות חדרה והתפתחותה

הקדמה; יהודה נאמן – קדמוניות חדרה; המפעל לייצור זכוכית בחדרה מהתקופה הביזנטית (רשות העתיקות); רן אהרונסון – חדרה על רקע תקופתה; רן אהרונסון – חדרה בת שבע; א. בן אברהם – ביצות חדרה; רן אהרונסון – הברון רוטשילד וחדרה; מוקי צור – ימים ראשונים בחדרה והקומונה החדרתית; מנחם לוין – מראה פני המושבה ב־1914 באוסף גלויות נדיר; צבי קובץ – עלילת אבו-הנטש נגד תושבי חדרה; דב גביש – “החומה הירוקה” של חדרה; איילה תמרי – תולדות חדרה ממלחמת העולם הראשונה ועד היותה לעיר (1952); מזיכרונות רופא בחדרה (1924); שמואל אביצור – לקורות התפתחותה המשקית של חדרה; שמואל אביצור – נמל האבטיחים של חדרה; בן עמי פיינגולד – יובל להצגה “האדמה הזאת”

אתרים ומקומות בחדרה

עמנואל כוכבי – בתי ראשונים בחדרה; א. בן אברהם – הח’אן בחדרה; עדינה מאייר־מריל – בית הכנסת הגדול בחדרה; א. בן אברהם – שכונת נחליאל בחדרה; חיליק מדור חיים – “גן המייסדים”, תחנת הניסיונות של אהרונסון בחדרה; חיליק מדור חיים – משטרת החופים הבריטית בגבעת אולגה ובבית חנקין; חיליק מדור חיים – יד אבשלום פיינברג; שמואל אביצור – חוות חפציבה; אריה אמיר – גן האתרוגים (גן שמואל)

מאמרים ומחקרים

שלמה צמח – יהושע חנקין ורכישת אדמות חדרה; נילי ליפשיץ וגדעון ביגר – השימוש בעץ לבנייה בחדרה, הח’אן ומבני המושבה; דב גביש – מיפוי חדרה (תרנ”א-תרנ”ד)

 

חלק שני: ערכי טבע ונוף באזור חדרה, פארק השרון, מסלולי סיור

עזריה אלון – ערכי טבע ונוף באזור חדרה; נילי ליפשיץ – הצומח באזור חדרה; נילי ליפשיץ – האקליפטוסים בחדרה; יער חדרה; שמואל אביצור – יער חדרה ושימושיו; יעקב ניר – חופי חדרה; ערכי טבע ונוף לחוף הים; ההיבט ההיסטורי ותוכניות הפיתוח; מאיה רותם – נחל חדרה ואיכות הסביבה; א. בן אברהם – תחנת הכוח בחדרה (“מאור דוד”); ירוחם לקרץ – איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה; עמנואל קאופשטיין – פארק נחל חדרה; פארק השרון; מפת ערכי הטבע ונוף עיקריים בפארק השרון; עוזי פז – נחל אלכסנדר; חיליק מדור חיים ואבי ינוקא – מסלולי סיור בחדרה ובסביבתה; ורדה פולינר ועמית שפירא – הצעות ורעיונות לטיולי בתי ספר בפארק השרון