הכנרת על רקע משבר המים בישראל

30.00 

במלאי

מק"ט: 368 קטגוריות: ,

תיאור

ערכו: יצחקי גל, צבי אורטנברג ומשה גופן

72 עמ’, כריכה רכה. 1991.

מתוך ההקדמה:

משק המים בישראל נמצא במצב חמור שכמוהו לא ידע בעבר. אין לבעיית המים פתרון מיידי ופשוט לשנים הקרובות. יש לקוות שהבעיה המשותפת למדינות המזרח התיכון, תוביל לשיתוף פעולה ולהידברות בנושא זה, שיוליכו לפתרון כולל לבעיית המים באזור. עם זאת, על כל מדינה לנצל את מקורות המים העצמיים שלה, תוך מיצוי האמצעים העומדים לרשותה. בין מקורות המים החשובים של מדינת ישראל נמנית הכנרת, המהווה מרכיב מרכזי במערך המים הארצי.

בקובץ זה, המוקדש לכנרת ומפלסיה על רקע מצוקת המים בישראל, נדונים שלושה היבטים מרכזיים:

1. תפעולה של הכנרת כאחד המקורות במערך הכללי, המורכבות והייחודיות של הכנרת ואגן ההיקוות שלה, ומרחב התמרון העומד לרשותו.

2. ראיית הכנרת לא רק כמקור מים, אלא כישות רב תכליתית בעלת צרכים ואילוצים, המשפיעים על תפקודה במערכת אספקת המים.

3. המצוקה הכללית של משק המים.

על המדוכה יושבים חוקרים ואנשי מקצוע מן הדרגה הראשונה, שרבים מהם פועלים באזור הכנרת. טפח ממחקרים אלו הקשורים לכנרת ותפקידיה, אנו מביאים בקובץ זה, המבוסס ברובו על הרצאות שהושמעו ביום עיון, שנערך בנובמבר 1990.

תוכן העניינים:

– צמח ישי / הכנרת ותפקידה במערכת אספקת המים בישראל

– מאיר בן מאיר / התאמת החקלאות לפוטנציאל המים הלאומי

– יהושע שורץ / תפקודה של הכנרת בעתיד

– אריה בן צבי / האמנם שרוי משק המים במשבר הידרולוגי?

– אורי מרינוב / מי שתיה באיכות טובה – כיצד?

– טובי ברמן / איכות המים בכנרת – תמונת מצב ותחזית לעתיד

– משה גופן / האקוסיסטמה של הכנרת במפלסים נמוכים – הערכות לעתיד

– אביטל גזית / תהליכים בחוף הרדוד של הכנרת במפלסים נמוכים

– גדעון שריג / פיתוח חופי הכנרת – תיירות מול שמירת איכות המים

– אהוד סימון / המליחות בכרת וזיקתה לתפעול הרב שנתי

– קולט צרויה / הדרישות והציפיות ממערכת המחקר והניטור בכנרת

– דן פרי / שמירת הטבע כמרכיב במדיניות תפעול הכנרת ואגן ההיקוות

– מנדל נון / תרומת השפל להכרת הארכיאולוגיה של הכנרת

– יצחקי גל / המאבק על שמירת הכנרת וחופיה