באר שבע מטרופולין בהתהוות

י. גרדוס וא. מאיר גליצנשטיין

95.00 

במלאי

תיאור

באר שבע ואזורה הם בשלבים מוקדמים של התפתחות מטרופולינית. במטרופולין המתהווה, הרביעית בגודלה במדינה, מתגוררים כיום למעלה מחצי מיליון נפש, מתוכם מונה האוכלוסייה הבדווית כ-170,000 איש. העיר המרכזית במטרופולין העתידי היא באר שבע על 200,000 תושביה. בשנת 2020 תמנה אוכלוסיית המטרופולין כמיליון איש. יהיה זה מרחב עירוני דו-לאומי ורב תרבותי שבו תתגוררנה זו לצד זו תרבויות שונות ומגוונות.