רועי פורת

משלחת חפירות הרודיון

רועי פורת

משלחת חפירות הרודיון

דוקטורנט, האוניברסיטה העברית

ניהול חפירות שונות וצוותי שימור, בדגש על מדבר יהודה והרודיון בתקופות הקלאסיות