Calendar of אירועים

א א

ב ב

ג ג

ד ד

ה ה

ו ו

ש ש

1 אירוע,

2 אירועים,

תגליות חדשות מחורבן ירושלים בירת ממלכת יהודה

0 אירועים,

0 אירועים,

0 אירועים,

0 אירועים,

2 אירועים,

המרוץ הרשמי והלא רשמי להשגת מגילות ים המלח - ד"ר מרדכי לאש

1 אירוע,

2 אירועים,

המבצע להצלת אוצרותיהן העתיקים של מערות מדבר יהודה

2 אירועים,

1 אירוע,

1 אירוע,

0 אירועים,

0 אירועים,