Calendar of אירועים

א א

ב ב

ג ג

ד ד

ה ה

ו ו

ש ש

1 אירוע,

2 אירועים,

רעידת האדמה ששינתה את ההיסטוריה של האימפריה הרומית במזרח - ד"ר מיכאל אייזנברג

1 אירוע,

2 אירועים,

עלייתה ונפילתה של האימפריה האצטקית - איבון פלייטמן

1 אירוע,

2 אירועים,

מה גרם לנפילתם של הארמונות המיקנים? - פרופ' אסף יסעור-לנדאו

1 אירוע,

3 אירועים,

לגעת בקדושה: צליינות נוצרית קדומה בראי הארכיאולוגיה - ד"ר יאנה צ'חנובץ

2 אירועים,

3 אירועים,

1 אירוע,

1 אירוע,