בין חוקוק לסנהדרין – ממצאים ארכיאולוגיים השופכים אור חדש על הגליל

וְשָב הַגְּבּול יָמָּה אַזְנֹות תָּבֹור וְיָצָא מִשָּם חּוֹקָקה ופָגַע בִּזְבֻלּון מִנֶּגֶב (יהושע יט) בסיור נבקר …

225.00₪