Loading Events

"תגליות מן העבר" סדרת הרצאות לשנת תשפ"ב

התחלה: יום רביעי, 20/10/2021
סיום: יום רביעי, 15/06/2022


אתם מוזמנים להשתתף בתכנית הרצאות מרתקת אשר תכלול את הנושאים הבאים: 
  • ארכיאולוגיה מעבר לקווי האויב
  • הולך בתל
  • מוזיאונים ארכיאולוגיים חשובים בעולם
  • התקופות המוסלמיות
  • חיי מלכים בתקופת הברזל
  • נשים בעת העתיקה
כל נושא יכלול 4 הרצאות
סדרת ההרצאות “תגליות מן העבר” תתקיים כקורס שנתי באולם שטרית במוזיאון תל-אביב לאמנות, שד’ שאול המלך 27 בתל אביב, בימי רביעי בשבוע, בתאריכים המפורטים לעיל ליד כל הרצאה, בשעות 20:30-19:00. 
כניסה למוזיאון בעטיית מסיכה
*לאור בקשות רבות שהתקבלו מקהל תגליות, החלטנו לאפשר צפייה בהקלטות הרצאות הסדרה “תגליות מן העבר”. ההקלטה תשלח למחרת ההרצאה לכלל הנרשמים (הצפייה היא לא בשידור ישיר).
*הנרשמים לסדרה כולה יקבלו את הקלטות כל ההרצאות שהתקיימו. 
הרשמה לסדרה (במוזיאון או בהקלטה) תתבצע באופן הרגיל בדף ההרשמה. אין צורך לציין באיזה אופן תרצו, הנרשמים יחליטו לפי שיקול דעתם, אם להגיע למוזיאון או לראות את הקלטת ההרצאה.

רשימת ההרצאות – פירוט בלינק לכל הרצאה –

פרטים נוספים


עלות והרשמה:

כללי:

סדרת ההרצאות “תגליות מן העבר” תתקיים כקורס שנתי באולם שטרית במוזיאון תל-אביב לאמנות, שד’ שאול המלך 27 בתל אביב, בימי רביעי בשבוע, בתאריכים המפורטים לעיל ליד כל הרצאה, בשעות 20:30-19:00.

עלות לקורס השנתי – 1,440 ₪
ניתן להירשם לסמסטר יחיד בעלות של 720 ₪ (12 הרצאות בכל סמסטר)

*חיוב כרטיס האשראי מתבצע כשבועיים לפני תחילת הסדרה.

ביטולים:
עד להרצאה השלישית בסמסטר הראשון:
הנרשמים מראש לשני הסמסטרים – יחויבו ב-% 25 בלבד מדמי ההשתתפות ששולמו.
הנרשמים לסמסטר אחד בלבד – יחויבו ב-% 50 מדמי ההשתתפות ששולמו.
החל מההרצאה הרביעית בסמסטר הראשון:
הנרשמים מראש לשני הסמסטרים – יחויבו ב-% 50 מדמי ההשתתפות ששולמו.
הנרשמים לסמסטר אחד בלבד – יחויבו במלוא דמי ההשתתפות בקורס.
במקרה של ביטול:
תתאפשר החלפת משתתף ללא דמי הביטול הנ”ל ובכפוף לתשלום בפועל של יתרת התשלום ע”י המשתתף החלופי, או זכות להשתתפות חברים של המבטל להרצאות הנותרות כמתנה באמצעות כרטיסים.
*פתיחת הקורס מותנית במינימום נרשמים. במקרה של ביטול מסיבה זו לא יחויב תשלום.

80.00₪ – 720.00₪

הזמנות

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
ההרשמה הסתיימה