Loading Events

חידושים בארכיאולוגיה של ציפורי – בירת הגליל

תאריך: יום שבת, 02/03/2024 מ-07:30 עד 18:00

בהדרכת הארכיאולוגית והאדריכלית, רונה אביסף

ציפורי העתיקה ZeevStein, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

סיור בציפורי אשר זכתה לכינוי “בירת הגליל” וכן “עיר הפסיפסים”. הסיור המעמיק יתמקד בתגליות ובמחקרים האחרונים של המשלחת הארכיאולוגית לצד האתרים המפורסמים באתר. נבקר במאגר המים הייחודי של העיר ונשחזר את המערכת המורכבת של אמות המים אשר סיפקו מים לעיר. נבקר באתרי העיר – מערכת הרחובות, מבני הציבור והבתים הפרטיים. נראה את הפסיפסים המרשימים של בית הנילוס ופסיפס אורפאוס ונשאל מי היא “המונה ליזה של הגליל” המחייכת ומסתכלת על הצופים בה גם היום. נבקר בבית הכנסת ובאתרים נוספים אשר שוחזרו לאחרונה.

ציפורי העתיקה ZeevStein, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

פרטים נוספים


הסיור כולל הליכה בשבילים מסודרים ברחבי הגן הלאומי ציפורי, הליכה לאורך כל היום (בין 3 ל-4 ק”מ) עם עצירות רבות להדרכה.

יש להצטייד באוכל לכל היום, מים, כובע ונעליים סגורות

יציאה ב-7:30 מתל אביב, 18:00 חזרה משוערת לתל אביב

ניתן להירשם לסיור ללא הסעה

170.00₪ – 230.00₪

הזמנות

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
ההרשמה הסתיימה