Loading Events

כנס לוד ה-9

תאריך: יום חמישי, 11/05/2023 מ-16:00 עד 20:00


מכון ישראלי לארכיאולוגיה (ע”ר), רשות העתיקות – מרחב מרכז והמועצה לשימור אתרי מורשת בישראל (ע”ר) מתכבדים להזמינכם לכנס השנתי התשיעי לתולדות לוד העתיקה

כנס לוד
על חדשות בעתיקות, על ימי המנדט הבריטי ועל קליטת העלייה

יום חמישי ה-11.5.2023, כ’ באייר תשפ”ג

בתיכון למדעים עתיד, ברחוב חיים משה שפירא 33, לוד

לתוכנית הכנס המלאה בקובץ PDF

תוכנית הכנס

16:00   התכנסות

16:30   דברי ברכה –

עמי שחר, ראש מינהל שימור המורשת הבנויה בישראל, רשות העתיקות

ד”ר אלון שביט, מנכ”ל מכון ישראלי לארכיאולוגיה (ע”ר)

עו”ד טל בן נון גלז, המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל

 

הנחיית הכנס- מיכל הלוי-בר, מנהלת מחוז מרכז, המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל

 

מושב ראשון – הארכיאולוגיה של לוד 18:00-16:45

יו”ר – ד”ר אלון שביט

אלישבע צביבל ורון טואג –  האם וכיצד גידלו דגים בלוד בתקופה הביזנטית?

שחר קריספין ומור ויזל – החמאם העות’מאני של לוד ובחינה ראשונית של המים כגורם מטהר בין האסלאם ליהדות

ד”ר שלי אן-פלג – הפיקוח הארכיאולוגי על ידי מחלקת העתיקות של המנדט הבריטי בעיר לוד

 

18:00   הפסקה

 

מושב שני – מורשת המאה ה-20 19:50-18:30

יו”ר – אדריכלית מיכל רטנר, רשות העתיקות

ד”ר רבקה ירמיאס – המרחב האסטרטגי של לוד רמלה במובלעת הבריטית, ההמלצות מתוכנית ועדת פִּיל וועדת ווּדְהֶד

ד”ר יוחאי חלפון – לוד, על אם הדרך: מקומה של לוד ברשת הכבישים בתקופת המנדט

ד”ר יוסי לונדין – לוד 1958 – אגדה, דימוי ומחאה

 

דברי סיכום – בועז גרוס, סמנכ”ל מכון ישראלי לארכיאולוגיה (ע”ר)

 

פרטים נוספים


סיור מקדים בפסיפס לוד בהדרכת ד”ר אמיר גורזלזני – במחיר מיוחד עבור באי הכנס (להרשמה)

במהלך הכנס תתקיים מכירת ספרי הוצאת אריאל בהנחות מיוחדות לבאי הכנס

בכנס תוצג תערוכת תצלומים “אור על העבר” – אוצר: ברוך גיאן

ההשתתפות בכנס כרוכה בהרשמה מראש – ללא עלות

*הנרשמים לכנס זכאים לרכישה מוקדמת של שנתון לוד החדש (כרך ט’) במחיר מיוחד של 45 ₪ ולקבלו בתום הכנס*

Free – 45.00₪

הזמנות

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
ההרשמה הסתיימה