Loading Events

הודעה בדבר פעילות תגליות לאור המצב

התחלה: יום ראשון, 08/10/2023
סיום: יום שבת, 14/10/2023


עקב המצב הביטחוני, מכון ישראלי לארכיאולוגיה מקפיא את כל אירועי ׳תגליות׳ במהלך השבוע וסוף השבוע הקרוב.

נקפיד לעדכן בימים הקרובים.

אנו שולחים תנחומים למשפחות ההרוגים ואיחולי החלמה לפצועים. בתקווה לימים שקטים ובטוחים בקרוב.

פרטים נוספים