Loading Events

בית הכנסת בווילנה

תאריך: יום רביעי, 10/05/2023 מ-19:00 עד 20:30

ד''ר ג'ון זליגמן, ארכיאולוג רשות העתיקות, מנהל משלחת החפירות בבית הכנסת בווילנה

שרידי בימת בית הכנסת

במהלך שש השנים האחרונות נערכו חפירות באתר בית הכנסת הגדול של וילנה בליטא. למרות שרק חלק קטן מבתי הכנסת ההיסטוריים של ליטא שרדו את השואה, הם מהווים חלק מהותי ובלתי נפרד מהמורשת התרבותית של ליטא. המבנה החשוב ביותר היה בית הכנסת הגדול והמפואר של וילנה. בית הכנסת נבנה בשנת 1633 בסגנון הבארוק, על שרידי בית כנסת קדום מעץ, והפך ללב של אחת הקהילות היהודיות החשובות באירופה. הוא עמד במרכז חצר קהילתית (שולהויף), יחד עם אחד-עשר בתי כנסת קטנים יותר, בית מרחץ, קצביות כשרות, ספרייה ומשרדי קהילה. בית הכנסת הגדול עבר שורה של שינויים עד להריסתו תחת השלטון הנאצי ואחריו הסובייטי. ההרצאה תתמקד בממצאי החפירה, בדגש על בית המרחץ, המקוואות, בניין בית הכנסת וכתובת הקדשה מרתקת שהתגלתה על בימת בית הכנסת.

שרידי בימת בית הכנסת

פרטים נוספים


הרצאה זו היא חלק מקורס בן 4 הרצאות “אתרי מורשת יהודית בעולם”

למידע נוסף ולהרשמה לחצו כאן

80.00₪ – 280.00₪

הזמנות

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
ההרשמה הסתיימה