Loading Events

אוסף ממצאים נדיר בארנונה, עדות לפעילות מנהלית של ממלכת יהודה

תאריך: יום רביעי, 07/12/2022 מ-19:00 עד 20:30

נריה ספיר - ארכיאולוג מחוז ירושלים, רשות העתיקות

ההרצאה תעסוק בגילויו של אתר חשוב ומרשים, שראשיתו במאה ה-10 לפסה”נ ואחריתו בשלהי התקופה הרומית המאוחרת. לשיאו הגיע האתר בשלהי המאה ה-8 ובראשית ה-7 לפסה”נ, אז הפך למרכז מנהלי חשוב. באתר נחשף גל אבנים עצום ממדים ושרידי מסד בנוי גזית בראשו, ובצדם אוסף נדיר בהיקפו ובעושרו של ידיות נושאות טביעות חותם. מכלול הממצאים מעיד על פעילות מנהלית של ממלכת יהודה במקום. ניתוח שלבי הבנייה באתר אל מול המקורות ההיסטוריים, מאפשר אולי להצביע על שינויים שאירעו באזור בעקבות מסע סנחריב ליהודה.

פרטים נוספים


הרצאה זו היא חלק מסדרת ההרצאות “תגליות מן העבר” לשנת תשפ”ג

ניתן להירשם לנושא (הכולל 4 הרצאות) בעלות מוזלת של 280 ₪ לאדם או להרצאה הבודדת בעלות של 80 ₪ לאדם

למידע נוסף על סדרת ההרצאות כולה אנא לחצו כאן

80.00₪ – 280.00₪

הזמנות

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
ההרשמה הסתיימה