תמכו בנו

כל תרומה הניתנת למכון ישראלי לארכיאולוגיה (ע”ר) בעלת ערך לתמיכה בשימור המורשת ההיסטורית של ישראל. מי”ל פועל במגוון רחב מיזמים בתחום הארכיאולוגיה ושימור המורשת. מיזמי העמותה כוללים תמיכה במחקר הארכיאולוגי, פרסום פופולארי של ממצאי המחקר והפצתם ברבים, פעילות חינוכית-קהילתית בתחום המורשת והארכיאולוגיה ופעילות שימור, שחזור ופיתוח אתרי עתיקות


בעזרתכם נרחיב את הפעילויות שלנו בארבעה תחומים עיקריים: לדוגמאות למגוון מיזמי העמותה ראו פה

ניתן לתמוך ב-4 דרכים:

תרומה מקוונת: חד פעמית באמצעות כרטיס אשראי.

תרומה לא מקוונת: אנא צרו קשר למידע נוסף על תרומות לא מקוונות.

הנצחה: הנציחו את יקיריכם באמצעות תמיכה.

מיזמי המגזר הרביעי: המגזר הרביעי הינו מונח חדש המתאר עסקים חברתיים למטרות רווח. בעבר היה מקובל לאבחן בין המגזר הממשלתי (הראשון), למגזר העסקי (השני) ומגזר העמותות (השלישי). אך בשנים האחרונות מתפתח מודל (המגזר הרביעי) לפיו חברות בעלות מודעות חברתית גבוהה מחפשות אפיקי השקעה במיזמים המיטיבים עם הציבור אך בצדם תשואה, גם אם היא צנועה מהמקובל. מכון ישראלי לארכיאולוגיה פיתח שורה של מיזמים כאלה ונשמח לדון עמכם על מימושם.

לעמותה אישור לפי סעיף 46 כגוף מוכר לתרומות בארץ, כמו כן לעמותה אישור כגוף מוכר לקבלת תרומות בארה”ב

אנא צרו קשר למידע נוסף על תרומות