מוגן: "ציפור הנפש" וחלקים נוספים של ההוויה האנושית בתפיסה המצרית הקדומה - ניר אור לב, אגיפטולוג ואוצר לארכיאולוגיה מצרית במוזיאון ישראל

This content is password protected. Please enter a password to view.