פירוט תכנית פיתוח

מפת העיר לוד

בשנת 2005 יזם מכון ישראלי לארכיאולוגיה (ע”ר)תכנית רעיונית לפיתוח לוד העתיקה. גיבוש התכנית נעשה בסיוע משרד התיירות, החברה הממשלתית לתיירות, עיריית לוד, אדריכל סעדיה מנדל וצוותו, אדריכל גיורא סולר ועוד נציג בראשי פרקים את התכנית. פרטים נוספים ניתן לקבל בפנייה למנהלת הפרויקט.דרג התיחום של הפרויקט בשלושה מעגלים מהמרכזי לחיצוני:

שלושת השלבים : הגן הארכיאולוגי, המתחם התיירותי, המקום האורבני של לוד העתיקה

עקרונות התיחום:

 • בחינת שטחים ציבוריים ופתוחים/ שטחים פרטיים ומבונים
 • אינטנסיביות המונומנטים במרחב
 • אפשרויות התנועה בין מוקדים תיירותיים
 • הפריסה המרחבית של השרידים הארכיאולוגיים
 • נגישות
 • שילוב במרחב האורבאני

מגבלות

 • העיר סובלת מהזנחה מתמשכת והעדר השקעות לאומיות
 • תדמית העיר נמוכה בקרב תושביה ובקרב תושבי הארץ
 • העיר סובלת מהעדר מנהיגות מקומית מזה כ-20 שנה
 • בחלק מהעיר נכרת תופעת הוונדליזם
 • אין תנאים מינימאליים ליזמות פרטית
 • העיר לוד סובלת מבעיות חברתיות המשפיעות על התנהלותה
 • קיים ניכור כלפי הממסד הממלכתי והמוניציפאלי
 • מרקם העיר העתיקה הרוס ברובו (השוואה לרמלה)

יתרונות

 • התיירות תהווה מנוף עיקרי למפנה שהעיר כה זקוקה לו
 • בעיר קיימים ממצאים היסטוריים רבים, גלויים ונסתרים
 • לוד נמצאת במרכז הארץ בסמיכות לגוש דן
 • לוד נמצאת סמוך לנתב”ג עם פוטנציאל לביקור ראשון או אחרון
 • בלוד מתחם היסטורי גדול פנוי ברובו ובעל פוטנציאל לפיתוח
 • בלוד קיימים מספר מבנים פנויים בעלי ערך ארכיטקטוני והיסטורי
 • לוד נמצאת על ציר הצליינות הארצי
 • כנסיית סנט ג’ורג’ מהווה אטרקציה וכוח משיכה של מבקרים
 • בעיר מתקיים שוק שבועי המושך אליו אלפי קונים ומבקרים
 • להנהגת העיר רצון לפתח את התיירות בעיר לוד

החזון

 • הפיכת לוד למוקד תיירות ארצי
  שימוש בתיירות להעלאת קרנה כעיר בעלת:
  מוקדי משיכה ברמה בינלאומית
  אוצרות ארכיאולוגיים
  עיר של שלושת הדתות
 • דגש על שיתוף התושבים בתהליך והעלאת הגאווה המקומית

עקרונות ועיקרי התכנית

 • שילוב הקהילה בכול רמות העשייה החל בתכנון ועד לביצוע וניהול
 • שימור חברתי לצד שימור פיסי
 • הקמת חברה לפיתוח לוד העתיקה לצורך הפיתוח והניהול השוטף
 • החברה תקבל לידיה נכסים לצורך השבחתם כנכסים מניבים שיממנו את פעולתה
 • מטרת התכנית לשמש כמחולל מפנה כלכלי, תעסוקתי וחברתי בעיר לוד
 • פארק בסטנדרטים תיירותיים בינלאומיים
 • פארק המשתלב ברקמה העירונית ומשרת קודם לכול את תושבי לוד
 • פארק ארכיאולוגי דינאמי בו תבוצענה חפירות חודשים רבים בשנה