על ארכיאולוגיה ופוליטיקה– על חפירות עיר דוד

לפני שנים אחדות חשפה רשות העתיקות מאגר מים גדול שתוארך לימי הבית הראשון. פתח המאגר נחשף בהפתעה בעת חפירת תעלת הניקוז אשר הוקמה בימי הבית השני. התעלה מאפשרת הליכה חווייתית, תחת פני השטח, מאזור הכותל המערבי ועד לבריכת השילוח. את החפירה ניהלו פרופ’ רוני רייך, יו”ר המועצה לארכיאולוגיה (הגוף המייעץ על פי חוק למנהל רשות העתיקות בנוגע למדיניות הארכיאולוגיה הציבורית) ושותפו מזה שנים רבות לחפירה – אלי שוקרון. רייך ושוקרון אחראים בשנים האחרונות לחשיפת תגליות מרתקות הנוגעות לאחד מהאתרים המרכזיים והחשובים בתולדות המדינה. החפירות אותן מבצעים השניים ממומנות על ידי עמותת אלע”ד, אשר שמה לעצמה כיעד, בין השאר, לישב שכונות מזרח ירושלמיות ביהודים. שטחי החפירה של רייך ושוקרון נמצאים בתחום עיר דוד שהייתה חלק מירושלים המזרחית (טרם מלחמת ששת הימים). בשל עובדה זו מוצאים לנכון ארכיאולוגים, אנשי שמאל לנגח בכול הזדמנות את המחקרים של רייך ושוקרון תוך שהם טוענים נגדם ונגד רשות העתיקות שהם עוסקים במחקר מוזמן ומונחה מבחינה אידיאולוגית. התגלית החשובה דווחה באתרי אינטרנט שונים. באתר של עיתון הארץ ניתן דגש לביקורת הפוליטית על החפירות. באתר ‘סרוגים’ הוסיפו לדיווח את ההשערה שמאגר המים שימש את באי בית המקדש הראשון. מיותר לציין שלא הוזכרה בידיעה כל מחלוקת פוליטית.

מאגר המים מימי בית ראשון – מתוך אתר רשות העתיקות

יצוין שכדרכן של מחלוקות פוליטיות, הטיעונים הארכיאולוגיים כמעט ולא זוכים לביטוי בפרסומים והטענות נשמעות בעיקר על בסיס האמונה של בעלי העמדה או אנשי התקשורת המדווחים ולא לגופו של אתר או מחקר. זמן קצר לאחר החשיפה נערך הכנס השנתי “חידושים בחקר ירושלים” ביוזמת עמותת אלע”ד. את באי הכנס קיבלה משמרת מחאה כנגד הפעילות במזרח ירושלים בכלל וכנגד מעורבות של ארכיאולוגים בחפירות השונות בעיר דוד.

מחאה אל מול הכניסה לשערי הגן הלאומי עיר דוד 6.9.12 (צילם: פטר סטפנסקי)