מסגד אל-עומרי

מסגד אל-עומרי מכונה בדומה למסגדים אחרים באזור על שם החליף עומר אבן אל-חטב.


בלב העיר העתיקה של לוד עומדים זה לצד זה שלושה היכלות קודש המיצגים את שלושת הדתות: כנסיית ג’ורג’ הקדוש הנוצרית, מסגד אל-עומרי המוסלמי ובית הכנסת שערי שמים היהודי. מבנים אלה מהווים סמל למרקם החיים המיוחד של העיר המשלב את תושביה בני כול הדתות.

מסגד אל-עומרי מכונה בדומה למסגדים אחרים באזור על שם החליף עומר אבן אל-חטב. כתובת חקוקה בערבית שהוצבה בשער המסגד מתארת את בנייתו בשנת 1268 על ידי עלא א-דין א-סואק שהיה שליט האזור בימי הסולטאן הממלוכי הכובש ביבארס.
תרגום הכתובת בערבית (כתובת משנת 666 להיג’רה – 1268 לספירה):
“בשם האלוהים רחמן הרחמנים, ציווה לבנות את המסגד המבורך הזה אדוננו השולטאן אל מלך א-ט’אהר רכן אד-דניא ואד-דין אבו אל-פתח הייברס א-צאלח חבר שר המאמינים יאדיר אלוהים את נצחונותיו וימחל לו. המלאכה נעשתה בהנהלת העבד הנכסף אל רחמי רבו (האל) עלא אד-דין עלי א-סואק ימחל לו אלוהים בחודש הרמאדן”.
תרגום כתובת ביוונית על עמוד במסגד אשר נעשה בו שימוש משני:
כתובת ביזנטית: “הכוהנים יראי השמים היושבים בראש העיר, ואשר עליהם נוגה אורו של ישו, מקדמא דנא, הם מקשטים מקדש מהולל זה.” (קלרמון גנו)