מיזם בית שמש א

תל בית שמש הינו אחד מהתלים המקראיים החשובים בארץ ישראל. באתר מתקיימות חפירות ארכיאולוגיות למעלה ממאה שנים. בשנים האחרונות התקיימה חפירה רחבת היקף בחלקו המזרחי של האתר, בניהולו של בועז גרוס – סמנכ”ל מכון ישראלי לארכיאולוגיה (ע”ר). החפירה מומנה על ידי חברת נתיבי ישראל והתבצעה בהזמנת רשות העתיקות ומטרתה לתעד את השטח בטרם יבוצעו בו עבודות לסלילת כביש 38 כדרך דו-מסלולית. חברת נתיבי ישראל התחייבה להקצות תקציב משמעותי לפיתוח תל בית שמש כאתר ארכיאולוגי קולט קהל, אשר גשר רחב ידיים יחבר את שני חלקי התל הנחצים על ידי תוואי כביש 38.

על בסיס הניסיון של מכון ישראלי לארכיאולוגיה (ע”ר), אנו ממליצים לפתח את תל בית שמש ולהפעילו לאחר שיוכשר, במסגרת מיזם ארכיאולוגיה קהילתית. על פי גישה זו יש לשתף עם הקהילה את כל מהלכי התכנון. הקהילה תהיה מעורבת בהגדרת מטרות פיתוח אתר העתיקות. כך למשל, מערכת החינוך העירונית תפתח, בסיוע של יועצים מטעמנו, תכניות חינוך חוץ-בית ספריות בהן התלמידים יגיעו לתל וילמדו בתחומו נושאים רלוונטיים, בהם: ארכיאולוגיה, היסטוריה, תנ”ך, מורשת, טבע ואקולוגיה. לצורך מימוש תפיסה זו, יהיה על מתכנני האתר לתת את דעתם לפיתוח מרחבי למידה באתר שיתאימו לקבוצות ויהיו מוגנים משמש בקיץ ומגשם בחורף. תכנון האתר יתבצע באופן שבו ניתן יהיה לקיים בתחומו פעילות תרבות ואירועי חגים במהלך השנה. יש לוודא שתכנית האתר תהיה מחוברת למרקם העירוני והתל לא יהיה מנותק מהקהילה.

 תכניות חינוך:

על פי תפיסתנו, תלמידי מערכת החינוך בבית שמש יזכו לתכניות חינוכיות, מותאמות לגילאים השונים, אשר יעסקו בהכרת הארכיאולוגיה, בלימוד המורשת ההיסטורית של העיר וסביבתה הקרובה ובמעורבות בפועל בביצוע חפירות בתל בית שמש, בפיתוח האתר ובתחזוקתו השוטפת. התכניות הללו מתבססות בעיקר על התנסות חווייתית ופחות על הוראה פרונטלית. הצוות של מכון ישראלי לארכיאולוגיה ישמח לקיים פגישה עם צוותי בתי הספר בעיר ולהתאים תכניות לכל בית ספר על פי מידותיו.

 שילוב הקהילה בחפירות:

במהלך השנה, בעיקר בחופשות, נקיים חפירה ארכיאולוגית בתל בית שמש אליה יוזמנו תושבי העיר הבוגרים והצעירים. המעוניינים להשתתף בחפירות מתבקשים לפנות אלינו ולהירשם.