מוגן: חפירות הענק בתל בית שמש: תגליות חדשות ומחקרים מהשנים האחרונות - בועז גרוס, סמנכ”ל מכון ישראלי לארכיאולוגיה, מנהל חפירות ההצלה בתל בית שמש

This content is password protected. Please enter a password to view.