מוגן: בין מיתוס, פולחן, פילוסופיה ומיתולוגיה: הנפש בעולם היווני העתיק – ד”ר רחל גוטסמן, היסטוריונית של יוון העתיקה והים התיכון הקדום ומחברת הספר “על התשוקה”

This content is password protected. Please enter a password to view.