מוגן: בין דמיון ומציאות – ירושלים במפות עתיקות – פרופ’ ריכב רובין, המחלקה לגיאוגרפיה, האוניברסיטה העברית בירושלים

This content is password protected. Please enter a password to view.