לוד "דיוספוליס – עיר האלוהים" קובץ מחקרים בהיסטוריה ובארכיאולוגיה של לוד – כרך ח'

60.00