לוד "דיוספוליס – עיר האלוהים" קובץ מחקרים בהיסטוריה ובארכיאולוגיה של לוד – כרך ג'

60.00