ענבל להב

רכזת הוצאת אריאל

ענבל להב

רכזת הוצאת אריאל

סטודנטית לתואר ראשון בארכיאולוגיה באוניברסיטת תל אביב.

בשלוש שנים האחרונות השתתפה בחפירות העמותה ובעיבוד ממצאי פאונה מחפירות שונות.

כיום בתפקיד רכזת הוצאת אריאל.