Calendar of אירועים

א א

ב ב

ג ג

ד ד

ה ה

ו ו

ש ש

1 אירוע,

קורס: תגליות גדולות מהשנים האחרונות

2 אירועים,

חפירות הענק בתל בית שמש: תגליות חדשות ומחקרים מהשנים האחרונות - בועז גרוס

2 אירועים,

1 אירוע,

2 אירועים,

מוצא: היישוב הנאוליתי הגדול ביותר שהתגלה אי פעם בישראל - ד"ר חמודי חלאילה

2 אירועים,

-

סדנת צילום: נופי בראשית במצוק העתקים וים המלח

1 אירוע,

3 אירועים,

תגליות חדשות ומפתיעות מתחת למים - פרופ' אסף יסעור לנדאו

1 אירוע,

0 אירועים,

0 אירועים,

0 אירועים,

0 אירועים,

0 אירועים,

0 אירועים,

0 אירועים,